Imate li i vi nerealna očekivanja?

Popularnost dentalnih implantata u konstantnom je porastu a sve je češće rješenje za liječenje djelomične ili potpune bezubosti. Doktori dentalne medicine i proizvođači pružaju detaljne informacije o dostupnim materijalima, funkcijskim aspektima i samim postupcima ugradnje implantata no uz sve to ljudi često nisu dovoljno informirani. Iz tog razloga njihova su očekivanja prečesto nerealna no još je veći problem podcjenjivanje razine stručnosti potrebne za ugradnju implantata.

Što kažu istraživanja?

Prema zaključcima kvalitativnog istraživanja provedenog na Sveučilištu u Hong Kongu, kojemu je cilj bio procijeniti trenutnu percepciju javnosti, rezultati su se pokazali gotovo pa poražavajućim. Ispitanici su iznijeli očekivanja da će dentalni implantati popraviti izgled pacijenta, obnoviti funkciju i povratiti kvalitetu života do apsolutno nerealne razine. „Oni smatraju da su implantati univerzalni lijek za svaki slučaj bezubosti i preuveličavaju njihovu funkciju i dugotrajnost”. Uz to, pacijenti su podcijenili razinu stručnosti potrebnu za izvođenje kliničke procedure ugradnje implantata što se smatra još većim problemom zbog potencijalnih posljedica po zdravlje pacijenta ako se odluči za nestručnog doktora. Takve su situacije prečeste zbog visokih troškova, postupka, rizika i mogućih komplikacija. Ovaj zahvat nikako ne treba shvatiti olako, a ključ je odabrati dobrog doktora dentalne medicine kako bi riješio vaš problem i povratio lijepi osmijeh za kojim tako žudimo.