Operativni zahvat kojim se umjetna ili vlastita kost stavlja na dno sinusa i označava podizanje dna maksilarnog sinusa.Maksilarni sinus je područje iznad gornje čeljusti, s obje strane nosa,a iznad stražnjih zubi. Ovo je postupak kojem se pristupa kada u stražnjem području gornje čeljusti nema dovoljno kosti da bi implantati mogli biti ugrađeni.

Sinus lift – podizanje dna maksilarnog sinusa

Kada se radi o slučajevima u kojima postoji nedovoljna visina kosti potrebna za ugradnju implantata zbog blizine maksilarnog sinusa izvodi se operativni zahvat kojim se umjetna i/ili vlastita kost stavlja na dno sinusa kako bi se dobila zadovoljavajuća visina kosti. Zavisi o postojećoj visini kosti taj zahvat se može napraviti istovremeno sa ugradnjom implantata. Ukoliko to nije moguće, a o tome će odlučiti oralni kirurg, prvo se radi sinus lift, te nakon šets do osam mjeseci pristupa ugradnji implantata.

Sinus lift odnosno podizanje dna sinusa bezbolan je zahvat, provodi se rutinski uz lokalnu anesteziju. Implantati postavljeni u tako novostvorenoj kosti u sinusu imaju isti predviđeni vijek trajanja kao i implantati ugrađeni u zdravu postojeću kosti.

Zašto sinus lift?

Ugradnja implantata nije moguća ako nema dovoljnog volumena kosti koji će držati implantat. Ovo je postupak kojem se pristupa kada u stražnjem području gornje čeljusti nema dovoljno visine kosti zbog blizine maksilarnog sinusa da bi implantati mogli biti ugrađeni. Da bi povećali volumen kosti u gornjoj čeljusti u koju stavljamo implantat radimo sinus lift.

Postupkom sinus lifta nadograđujemo ili dodajemo kost u šupljinu maksilarnog sinusa iznad gornje čeljusti. Uobičajeno se taj postupak radi u isto vrijeme kada se stavlja i implantat ako postaji barem mali volumen kosti.

Ako kosti uopće nema između operacije sinus lifta i postupka ugradnje implantata mora proći šest do osam mjeseci. Sinus lift izvodi se pri lokalnoj anesteziji tako da je zahvat bezbolan. Proces počinjemo rezom u desnima na granici sa sinusom. Sinus se zatim otvara. Podiže se sinusna membrana da se napravi mjesto za granulat umjetne kosti. Po stavljanju granulata otvor se zatvara šivanjem. Sinus lift je rutinska bezbolna operacija nakon koje može doći do laganog oticanja, ono obično nestaje već nakon dan ili dva.

Koji materijali se koriste kod sinus lifta?

Što se tiče materijala koji se umeću u sinus, postoje umjetni materijali od kojih nastaje nova kost (biooss, boneceramic, grafton,…) koji mogu biti životinjskog ili sintetskog porijekla, a postoji i mogućnost ugradnje vlastite kosti (autologna kost) koja se u tom slučaju uzima s donje čeljusti, usitnjava i zatim ugrađuje.

U većini slučajeva dovoljno je dodati samo umjetnu kost bez uzimanja vlastite, te se isto tako u većini slučajeva (ako ima bar 2 mm kosti) mogu u jednom zahvatu postaviti i implantati što znatno skraćuje vrijeme koje mora proči do protetske faze tj. do izrade zubnih nadomjestaka.

Povezani sadržaji

Kontakt

Želiš saznati više o našim uslugama?

logo_resetar_brezak

Dental Studio Rešetar Brezak 2018. ©  Sva prava pridržana