Osobe koje su pod velikim stresom na poslu skloniji su škripanju zubi tijekom noći. Uzroci bruksizma relativno su nepoznati, no smatra se kako na ovo stanje utječe stres. Stručnjaci su stoga željeli istražiti jesu li različiti stresni faktori, te strategije nošenja s njima, u većoj ili manjoj mjeri povezani sa simptomima bruksizma. Maria Giraki, sa njemačko sveučilišta Heinrich-Heine, sa kolegama je istraživala stanje 69 osoba, od kojih je 48 škripalo zubima. Škripanje može voditi abraziji i većoj osjetljivosti zubi, većoj osjetljivosti, te boli u mišićima odgovornima za žvakanje. Studija je objavljena u časopisu Head & Face Magazine. "Naše istraživanje pokazalo je kako su škripanju zubi najsklonije osobe koje se ne znaju nositi sa stresnim situacijama na poslu. Oni radije biraju "bijeg od problema", nego kontruktivno rješenje, što samo pojačava osjećaj stresa", zaključuje Giraki. Rezultati su pokazali kako je bruksizam puno češći kod osoba koje se sa stresom bore bijegom od teških situacija.