Endodoncija je grana dentalne medicine koja se bavi dijagnostikom, patologijom i terapijom zubne pulpe. Zubna pulpa je meki dio zuba…