Usluge
paradontologija

Parodontologija

Parodontologija je grana dentalne medicine koja se bavi zdravljem parodonta. Parodont je funkcijska cjelina pojedinih tkiva koja podupire zube. Parodont…
kirurgija

Oralna kirurgija

Oralna kirurgije je specijalnost dentalne medicine koja obuhvaća kirurške postupke u usnoj  šupljini.  Oralna kirurgija ima važnu i primarnu ulogu…
protetika

Protetika

Protetika omogućuje izradbu nadomjestaka koji mogu biti fiksni, polufiksni i mobilni. Fiksni radovi se pričvršćuju za zube cementom, pružaju pacijentu…
logodsr

Dental Studio Rešetar Brezak 2018. ©  Sva prava pridržana